Co-funded by:
Mentored by:

Spletni portal Science|Business: R&R v Sloveniji

20. marec 2017, Koper

16. marca je bil na spletnem portalu Science|Business objavljen članek o raziskovalno-razvojni dejavnosti v Sloveniji. V članku je bil InnoRenew CoE predstavljen kot primer tega, da je ne glede na relativno nizko stopnjo nacionalnega javnega financiranja Slovenija vseeno lahko dežela priložnosti za raziskovalke in raziskovalce.

Zaradi nizkih vladnih investicij v raziskovalno-razvojne dejavnosti, še posebej pri trženju raziskav, so sredstva Evropske unije  za slovenske univerze in raziskovalne ustanove velikega pomena. V zvezi s tem članek citira entuziazem in vztrajnost dr. Andreje Kutnar kot ključ za uspehe njene ekipe pri kandidaturi za sredstva okvirnega programa EU Obzorje 2020, ki so namenjena financiranju InnoRenew CoE projekta: »Moraš biti pripravljen storiti več, kot od tebe pričakujejo.«

Članek se konča vzpodbudno: razlikam v financiranju med zahodno in vzhodno Evropo navkljub kaže, da so slovenski javni odločevalci vendarle pripravljeni nameniti več sredstev za raziskave in inovacije, da bi zaustavili beg možganov, s katerim se vzhodna Evropa srečuje že od devetdesetih let prejšnjega stoletja.

Ekipa InnoRenew CoE je mnenja, da je Slovenija odličen kraj za raziskovalce!

Preberi celoten članek (v angleščini).