Co-funded by:
Mentored by:

Znanstveni članek o upogibnih lastnostih termo-hidro-mehansko zgoščenega lesa bora

Lei Han, dr. Matthew Schwarzkopf, dr. Jaka Gašper Pečnik in dr. Andreja Kutnar, raziskovalci v InnoRenew CoE, so skupaj z dr. Ulisesom Rojas-Alvo in dr. Andreo Lucherinijem iz Zavoda za gradbeništvo Slovenije (ZAG) ter dr. Dickom Sandbergom iz univerze Luleå University of Technology, v reviji Wood Material Science & Engineering, objavili nov znanstveni članek “Exploratory study on the bending performance of thermo-hydro-mechanically densified Scots pine (Pinus sylvestris L.) at elevated temperatures”.

Termo-hidromehansko (THM) zgoščevanje je dobro poznan postopek modifikacije lesa za izboljšanje mehanskih lastnosti lesnih vrst z nizko gostoto, vendar njegovo delovanje pri povišanih temperaturah še ni dobro raziskano. Prav zato so avtorji v tej študiji želeli ugotoviti upogibno obnašanje zgoščenega bora pri povišanih temperaturah.

Rezultati kažejo, da je zgoščevanje lahko potencialno učinkovita metoda za ohranjanje mehanskih lastnosti lesa pri povišanih temperaturah.