Co-funded by:
Mentored by:

Urbano pohištvo T4EU

V okviru tedna T4EU je InnoRenew CoE, v sodelovanju z Univerzo na Primorskem, ustvaril leseno urbano pohištvo v obliki črk T4EU. Pohištvo je zasnovano kot kombinacija lesenih klopi in miz iz masivnega lesa. Mimoidoče vabi k druženju na prostem in omogoča neposredni stik uporabnikov z lesom. Dokazano je, da z lesom zmanjšujemo raven stresa v grajenem okolju, kar bo imelo zagotovo pozitiven učinek na počutje uporabnikov tega urbanega pohištva.

Zasnovala sta ga arhitekta in raziskovalca na InnoRenew CoE,  Aarne Niemelä in Eva Prelovšek Niemelä, skupaj z vodjo raziskovalnega oddelka Napredne proizvodne tehnologije, dr. Jakubom Sandakom, v želji, da v prostoru deluje čim bolj masivno, kot jasno prepoznaven prostorski znak ali skulptura. Pa vendar so posamezne letvice pohištva med seboj tako vertikalno, kot tudi horizontalno odmaknjene, da omogočajo čim večjo zračnost znotraj elementov in s tem daljšo obstojnost lesa na prostem.

Les za predmete te znanstveno-umetniško-družbene intervencje v urbanem prostoru so pridobili v projektu DENDRO-SPEC: Spektroskopske metode za hitro fenotipizacijo dreves, ki odražajo njihovo ekološko odpornost.

Prihaja iz dreves ene vrste bora (Pinus sylvestris), ki so jih posekali na različnih rastiščih širom Slovenije (Ptuj, Kočevje, Naklo). Rastišča in sama drevesa so podrobno opisali in posneli s skeniranjem v 3D.

Vsakemu drevesu so odvzeli dedni material (DNK) in ga sekvencirali. Lesu dreves so tudi izmerili fizikalne (mehanske) in kemijske lastnosti, ga posneli z več spektroskopskimi tehnikami (FTIR, NIR, Raman), da so pridobili informacije o njegovi barvi in drugih lastnostih površine. Tako želijo ugotoviti, kako razmere na rastiščih (sestava prsti, mikroklima, topografija, itd.) vplivajo na epigenetske, mehanske, kemijske in druge lastnosti dreves in lesa, ki ga iz njih pridobimo. Na praktični ravni to pomeni, da za vsak kos lesa lahko povemo njegovo zgodbo – od kje prihaja, kako je v drevesu rastel, na kakšen način ga lahko predelamo in obdelamo, do tega, kakšno funkcijo ima v predmetu, ki ga iz njega naredimo. Industriji pa s tem znanjem lahko damo orodje za pridobivanje natančno take vrste surovine, ki jo potrebuje za določen namen.