Co-funded by:
Mentored by:

Dr. Aleksandar Tošić in dr. Ana Slavec na 31. konferenci Dnevi slovenske informatike

Dr. Aleksandar Tošić, raziskovalec v InnoRenew CoE, se je udeležil 31. konference Dnevi slovenske informatike (DSI 2024), ki je potekala 14. in 15. maja 2024, in se je predvsem osredotočila na ključne teme informatike in digitalizacije v Sloveniji in širše.

Dr. Tošić je sodeloval na sejmu, kjer so razstavljavci predstavili prebojne projekte in ideje. Sejem je namenjen predstavitvi najboljših raziskovalnih projektov univerz, ki so primerne za produktivizacijo v podjetjih. Predstavil je projekt »Implementacija asistentov na osnovi lastnih podatkov«, kjer so z vpeljavo metode umetne inteligence v področju obdelave naravnega jezika, pripravili osnovno različico študentskega asistenta, ki bo v pomoč študentom pri iskanju informacij povezanih z administracijo študijskega procesa. Pri projektu sta sodelovala tudi Domen Vake in dr. Jernej Vičič iz Fakultete za matematiko naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem. Poleg tega je predstavil projekt »Odkrivanje lažnega trgovanja na decentraliziranih tržiščih«, kjer so razvili inovativno metodologijo, namenjeno odkrivanju dejavnosti pranja denarja, z združevanjem sledi lastništva NFT s transakcijskim omrežjem Ethereum. Pri projektu sta sodelovala tudi dr. Niki Hrovatin in dr. Jernej Vičič iz Fakultete za matematiko naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem.

Izpostavil pa je tudi raziskovalne projekte, ki jih izvaja v sklopu raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE, kjer se predvsem posveča področju optimizacije, porazdeljenih in decentraliziranih sistemov, omrežnih protokolov in brezžičnih senzorskih omrežjih.

Dr. Ana Slavec, raziskovalka v InnoRenew CoE, je na konferenci sodelovala kot članica odbora za nagrado HackathON, ki jo je organiziral Arnes.

Konferenca DSI 2024 je sicer potekala v luči rdeče niti »Z umetno inteligenco gradimo svet prihodnosti«.  V središču konference je bila ideja uporabe in vpliva umetne inteligence in z njo povezanimi temami, ki prispevajo k napredku Slovenije in postaja ključno orodje za izboljšanje učinkovitosti v različnih sektorjih, bodisi v zasebnem ali javnem okolju.