Co-funded by:
Mentored by:

Predstavitev konzorcija NEBA Alliance na festivalu Novega evropskega Bauhausa v Bruslju

Akademija Novega evropskega Bauhausa (NEBA): usposabljanje strokovnjakov za krožnost in naravne materiale v gradbeništvu, prenovo in urbano preoblikovanje

Predstavitev konzorcija NEBA Alliance na festivalu Novega evropskega Bauhausa v Bruslju

Akademija Novega evropskega Bauhausa (NEB Academy) je vodilna pobuda Evropske komisije, katere namen je pospešiti nadgradnjo znanj in prekvalifikacijo strokovnjakov s področja arhitekture, gradbeništva in inženirstva (ACE) ter podobnih področij. Z mrežo vozlišč za usposabljanje po vsej Evropi združujejo regionalne kompetence in omogočajo dostop do vsebin o trajnostnosti, krožnosti in znanju o biotskih materialih. Močno partnerstvo univerz, regionalnih centrov za usposabljanje, organov oblasti in evropskih organizacij je predstavilo delovanje konzorcija NEBA Alliance in pričelo soustvarjati to novo platformo za gradbeni sektor.

Pospešitev prenosa znanja glede blažitve podnebnih sprememb med delavce, podjetja, oblikovalce politik in javnost je nujno potrebna zaradi pereče podnebne krize in gradbeništva, ki je odgovoren za več kot 40 % emisij toplogrednih plinov. Prav zato je Ursula Von der Leyen, predsednica Evropske komisije, novembra 2022 napovedala Akademijo Novega evropskega Bauhausa (NEB Academy) kot glavno in vodilno smer razvoja pobude Novega evropskega Bauhausa.

V okviru pobude bomo omogočili enostaven dostop do gradiva za usposabljanje in ponujali predavanja. Izvajali jih bomo v mednarodni mreži, ki vzpostavlja vse večje število vozlišč po vsej Evropi, in s tem zagotavlja regionalno pokritost in strokovno znanje o določenih temah. Na tak način bomo z usmerjenimi programi podpirali prehod iz linearnega in na fosilnih virih temelječega sistema, v bolj krožno, regenerativno in distributivno gospodarstvo.

Namen Akademije (NEB Academy) je povečati ozaveščenost, izboljšati znanja in spretnosti ter spodbuditi zavezanost zainteresiranih deležnikov k spodbujanju sprememb. Krepitev industrializacije na biotski osnovi in digitalizacije v gradbeništvu, drugem največjem industrijskem ekosistemu v Evropi, bo ustvarila priložnosti za privabljanje mladih talentov in usposobljenih delavcev ter prispevala k rasti krožnega biogospodarstva in uresničevanju Evropskega zelenega dogovora. Z Valom prenove pobuda podpira cilj odprtja 160.000 dodatnih zelenih delovnih mest v evropskem gradbeništvu.

Akademija (NEB Academy) bo vzpostavila platformo, ki bo omogočala usklajevanje visokokakovostnih usposabljanj s potrebami po znanju in spretnostih ter zahtevami različnih ciljnih skupin. Vzpostavitev osrednjega portala in zbirke podatkov o certificiranih gradivih za usposabljanje, predavanjih in modulih ter izbor najboljših pedagoških praks bo omogočila široko razširjanje usposabljanja o biotskih materialih v trajnostnem gradbeništvu. Z upravljanjem zbirke predavanj Akademije (NEB Academy), ki jo bomo sprotno preverjali glede na tematska področja in vrednote NEB, bo učiteljem in udeležencem usposabljanja omogočala, da takoj poiščejo najprimernejše možnosti za usposabljanje.

Prof. dr. Andreja Kutnar, koordinatorka NEBA Alliance: “Usposabljanje akterjev v celotnem ekosistemu gradbeništva, po vsej Evropi, bo pripomoglo k večji uporabi biomaterialov in več ljudi bo imelo dostop do zdravih in lepih stavb za delo, bivanje in učenje.”

Preberite uradno sporočilo za javnost tukaj.

The project is supported by the Circular Bio-based Europe Joint Undertaking and its members under Horizon Europe grant no. 101160532 | cordis.europa.eu/project/id/101160532