Co-funded by:
Mentored by:

Obisk iz Univerze v Zagrebu

Dr. Andreja Kutnar, dr. Anna Sandak in dr. Valentina Hribljan, so v prostorih InnoRenew CoE sprejele dr. Srečka Gajovića, profesorja na Medicinski fakulteti Univerze v Zagrebu in vršilca dolžnosti direktorja Biomedicinskega raziskovalnega centra Šalata (BIMIS).

Med obiskom so razpravljali o raziskovalnih področjih, s katerimi se ukvarjajo na inštitut ter se pogovarjali o različnih možnostih sodelovanja.

Namen centra BIMIS je izvajanje in spodbujanje znanstvenih raziskav, inovacij in prenosa znanstvenega znanja z namenom valorizacije in uporabe znanstvenih rezultatov v medicinski praksi.