Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE gostil zaposlene iz Rudolfovega – znanstvenega in tehnološkega središča Novo mesto

Dr. Andreja Kutnar, direktorica InnoRenew CoE, je v stavbi inštituta pozdravila in sprejela zaposlene iz raziskovalnega zavoda Rudolfovo – znanstveno in tehnološko središče Novo mesto. Predstavila jim je nekaj ključnih aktivnosti in raziskovalnih projektov inštituta.

Nato so jih dr. Jakub Sandak, dr. Anna Sandak, dr. Rok Prislan, dr. Michael Burnard in dr. Miklós Krész popeljali čez stavbo in raziskovalne laboratorije, kjer so jim natančneje predstavili nekaj tekočih raziskovalnih aktivnosti. Poudarek je bil predvsem na laboratoriju za napredne proizvodne tehnologije in digitalno preobrazbo.

Rudolfovo – znanstveno in tehnološko središče Novo mesto, je javni raziskovalni zavod, ki ga je ustanovila Vlada Republike Slovenije, z namenom podpreti tehnološki razvoj in inovativnost jugovzhodne Slovenije.