Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE gostil člane LAS Zasavje

Danes so InnoRenew CoE obiskali člani partnerstva LAS Zasavje.

Miladin Jokić iz InnoRenew CoE jih je sprejel in jim predstavil stavbo inštituta ter raziskovalne laboratorije.

Partnerstvo LAS je bilo ustanovljeno leta 2015 z namenom spodbujanja trajnostni in uravnoteženega razvoja podeželja in urbanih območij.