Co-funded by:
Mentored by:

Raziskovalke InnoRenew CoE na konferenci IUBMB Focused Meeting on Extremophilic Fungi

Dr. Anna Sandak, dr. Karen Butina Ogorelec, Ana Gubenšek in Faksawat Poohphajai, raziskovalke iz InnoRenew CoE, so se udeležile konference IUBMB Focused Meeting on Extremophilic Fungi, ki je potekala od 19. do 22. septembra 2023 v Ljubljani.

Predstavile so dva posterja o dejavnostih projekta ARCHI-SKIN in sodelovale v delu konference »flashtalk«.

Na prvi mednarodni konferenci o ekstremofilnih glivah so se sestali svetovno priznani strokovnjaki, mladi znanstveniki in študenti, ki raziskujejo raznolikost, prilagoditve in možnosti uporabe ekstremofilnih gliv.