Co-funded by:
Mentored by:

Obisk Inštituta Jožef Stefan

Dr. Anna Sandak, dr. Jakub Sandak, dr. Miklós Krész in dr. Mohammad Derikvand, raziskovalci iz InnoRenew CoE, so se skupaj z raziskovalci iz Univerze na Primorskem ter z rektorico Univerze na Primorskem prof. dr. Klavdijo Kutnar, in prorektorjem za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo, prof. dr. Štefkom Miklavičem, obiskali Inštitut Jožef Stefan.

Predstavili so raziskovalno delo in se pogovarjali o možnostih medsebojnega sodelovanja na različnih znanstvenih področjih. Predstavniki UP in InnoRenew CoE so si ogledali nekatere laboratorije Inštituta Jožef Stefan, TRIGA reaktor, ionski pospeševalnik in nov Informacijski center nuklearne tehnologije.