Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE gostil udeležence 32. svetovnega kongresa IASP

Dr. Michael Burnard, namestnik direktorice v InnoRenew CoE, je v InnoRenew CoE sprejel udeležence 32. svetovnega kongresa Mednarodne zveze za preprečevanje samomora (IASP).

Predstavil jim je sam postopek gradnje stavbe inštituta, nekatere ključne raziskovalne dejavnosti in jih popeljal skozi raziskovalne laboratorije. Osredotočil se je predvsem na raziskovalne aktivnosti, ki jih raziskovalci izvajajo v okviru laboratorija za zdravje ljudi.

32. svetovni kongres IASP sicer poteka od 19. do 23. septembra 2023 v Piranu, njegov namen pa je postaviti vprašanje samomora na dnevni red na svetovni in regionalni ravni, hkrati pa želi pokazati, da je potrebno ukrepati tudi na lokalni ravni.