Co-funded by:
Mentored by:

Dr. Andreja Kutnar na odprtju mreže SuperLAB

Dr. Andreja Kutnar, direktorica v InnoRenew CoE, se je udeležila dogodka ob ustanovitvi vseevropske mreže SuperLAB for Regenerative Building, ki je potekal 4. in 5. septembra 2023 v Berlinu v Nemčiji.

SuperLAB je evropski konzorcij za načrtovanje, eksperimentiranje in izvajanje raziskav, ki povezuje vodilne raziskovalce na področju bio materialov, gradbenih proizvodov in vrednostnih verig, ki temeljijo na trajnostnih praksah gospodarjenja z gozdovi.

Dr. Andreja Kutnar se je pridružila okrogli mizi, kjer so razpravljali o gradnji, ki je prijazna do narave in o sistemskem prehodu na gradbene materiale ter metode. Po uradnem dogodku so se udeleženci sestali tudi v laboratoriju Bauhaus Earth Lab na delovnem sestanku, kjer so razpravljali o deklaraciji in delovnem programu SuperLAB kot podlagi za prihodnje dejavnosti v Evropi in širše.