Co-funded by:
Mentored by:

Sestanek strokovnega sveta InnoRenew CoE

V ponedeljek in torek, 21.– 22. avgusta 2023, se je sestal strokovni svet InnoRenew CoE. Dr. Andreja Kutnar, direktorica v InnoRenew CoE, je na sestanku predstavila spremembe  poslovnega načrta inštituta in njegove ključne kazalnike uspešnosti po več kot šestih letih delovanja.

Člani strokovnega sveta so skupaj z vodji raziskovalnih skupin razpravljali o predstavljenih dokumentih ter podali predloge o vodenju in naslednjih korakih inštituta.

Poleg tega so se dogovorili o ciljih in lokaciji naslednjega sestanka.