Co-funded by:
Mentored by:

Objavljen znanstveni članek o ocenjevanju bioreceptivnosti materialov

Dr. Karen Butina Ogorelec, Ana Gubenšek, Faksawat Poohphajai in dr. Anna Sandak, raziskovalke v InnoRenew CoE, so v reviji Coatings objavile študijo »Assessing the bioreceptivity of Biobased Cladding Materials«.

Materiali, ki so izpostavljeni zunanjim vplivom, so izpostavljeni različnim procesom propadanja. Cilj te študije je bil preučiti zgodnje kolonizatorje na različnih premazanih in nepremazanih fasadnih materialih na biološki osnovi. Na kolonizacijo gliv vplivata tako vrsta materiala kot podnebne razmere na mestu izpostavljenosti.