Co-funded by:
Mentored by:

Na InnoRenew CoE gostili mednarodno delavnico o življenjski dobi lesnih izdelkov

Začetno vozlišče Akademije Novega evropskega Bauhausa za trajnostno grajeno okolje z obnovljivimi materiali (NEBAP Hub) in Univerza na Primorskem, sta 8. in 9. avgusta 2023, v prostorih InnoRenew CoE, gostila mednarodno delavnico za razvoj mikrodokazila v skladu z Novim evropskim Bauhausom.

Udeleženci delavnice so razpravljali o načinih in izzivih modeliranja estetske življenjske dobe premazanih lesenih površin. Mednarodni predavatelji so vključili različne vidike učinkovitosti premazov v okvir celotne življenjske dobe stavbe, vključno z okoljskimi, estetskimi in ekonomskimi vidiki. Rezultati delavnice so neposredno prispevali tudi k uresničevanju ciljev projekta WoodLCC, saj so spodbudili inovativne rešitve in strateške usmeritve za nadaljnje raziskave na področju premazov za les.

 

Delavnica je rezultat sodelovanja med projektom WoodLCC, ARCHI-SKIN in NEBAP Hub.

Projekt Zelena, digitalna in vključujoča Univerza na Primorskem (GDI UP) sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod.