Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE gosti raziskovalca iz Nemčije in Švedske

InnoRenew CoE gosti gostujočega raziskovalca Stephana Otta iz univerze Technical University of Munich. V času obiska na inštitutu se bo ukvarjal predvsem s temo LCA in gradnjo z obnovljivimi materiali.

Poleg tega InnoRenew CoE gosti tudi Jonasa Niklewskega iz univerze Lund University na Švedskem. Sodeloval bo z raziskovalci v InnoRenew CoE pri združevanju podatkov in razvoju nove metodologije za modeliranje življenjske dobe lesa.

Oba sta svoje raziskave predstavila tudi na tedenskem sestanku zaposlenih v InnoRenew CoE.