Co-funded by:
Mentored by:

UNIVERZA NA PRIMORSKEM IN INNORENEW COE SPREJELA PRVO DAMO REPUBLIKE ALBANIJE

Univerza na Primorskem in InnoRenew CoE sta v četrtek, 13. julija 2023, gostila gospo Armando Begaj, soprogo predsednika Republike Albanije, ki je obiskal Slovenijo. V prostorih inštituta sta jo sprejeli rektorica Univerze na Primorskem, prof. dr. Klavdija Kutnar in direktorica InnoRenew CoE, prof. dr. Andreja Kutnar.

Soprogo predsednika Republike Albanije so spremljali predstavniki obeh republik – gospa Erjola Shia, direktorica za pravne zadeve, gospa Fatbardha Qazimi, soproga veleposlanika Republike Albanije v RS, gospod Aleksej Skok, svetovalec predsednice RS za politične zadeve ter gospa Renata Japelj Marmulaku, soproga veleposlanika RS v Republiki Albaniji.

Direktorica InnoRenew CoE je za visoko gostjo pripravila ogled lesene stavbe ter ji predstavila projekte in dejavnosti centra odličnosti na področju trajnostne gradnje in vseh panog, povezanih z lesom, predvsem je izpostavila novoustanovljeno pionirsko vozlišče NEBAP Hub (New European Bauhaus Academy Pioneer Hub for Sustainable Built Environments with Renewable Materials) – novoustanovljeno univerzitetno središče, ki se osredotoča na trajnostna grajena okolja, ki so regenerativni in vključujoči prostori, ki z razogljičenjem zmanjšujejo vplive na okolje ter imajo pozitivne družbene in gospodarske učinke, tudi na zdravje in dobro počutje, na ta način pa kaže na odlično sodelovanje univerze in inštituta.

Gospa Amanda Begaj je strokovnjakinja s področja pedagoške matematike, informacijske tehnologije, zadnji dve leti pa je zaposlena kot specialistka za informacijsko tehnologijo pri Agenciji za finančni nadzor Republike Albanije. Zato je bil poudarek pri predstavitvi UP na mednarodni vpetosti in sodelovanjem med univerzo in Republiko Albanijo – tako na področju projektnega dela kot izmenjavi študentov, s posebnim vidikom področja matematike. Predstavljeni so ji bili študijski programi, ki se izvajajo v angleščini in pomembni aktualni projekti UP.