Co-funded by:
Mentored by:

PRVI EVROPSKI KAMPUS ZA LESARSTVO, GOZDARSTVO IN ARHITEKTURO

Začetno vozlišče Akademije Novega evropskega Bauhausa za trajnostno grajeno okolje z obnovljivimi materiali (NEBAP Hub) in raziskovalni inštitut InnoRenew CoE sta se pridružila 26 mednarodnim organizacijam pri ustanovitvi edinstvenega združenja v Evropi – vzpostavili bomo prvi evropski kampus za lesarstvo, gozdarstvo in arhitekturo v osrčju francoskih Alp.

Kampus bo nastal na pobudo Francoske organizacije Bouygues Bâtiment Sud-Est, ki bo skupaj z mednarodnimi organizacijami iz Francije, Italije, Češke, Avstrije in Združenega kraljestva, med katerimi so denimo tudi podjetja XLAM Dolomiti, Rothoblaas in Hasslacher, podpirala razvoj lesarskega, gozdarskega in gradbenega sektorja z razvojem veščin, ki bodo v prihodnosti pomembne pri strateškem razmišljanju podjetij in menedžerjev.

Dr. Andreja Kutnar, vodja vozlišča NEBAP Hub in direktorica inštituta InnoRenew CoE je tudi podpredsednica kampusa za odnose z znanstveno skupnostjo: »Prepričana sem, da bo sodelovanje industrije, akademske sfere in družbe pripeljalo do tega, da bo naš sektor postal gonilna sila inovacij v regiji in širše.«

Kampus naj bi začel delovati leta 2026 kot zasebna visokošolska ustanova, ki bo nagovarjala potrebe trga in bo skladna z javnimi politikami na evropski ravni. Natančneje, v kampusu si bodo prizadevali za zmanjšanje neravnovesja med številom usposobljenih inženirjev in višjih tehnikov ter potrebami po zaposlovanju več-kvalificiranih profilov. Poleg tega bodo spodbujali več mladih in žensk, da se pridružijo temu sektorju. Prizadevali si bodo za povezovanje visokošolskega izobraževanja, raziskovalne sfere, gospodarstva in družbe.

Za izvajanje pedagoškega in raziskovalnega dela bo mobilizirana interdisciplinarna in mednarodna skupina profesorjev in raziskovalcev. Ta strokovni in inovacijski center bo organiziran v okviru petih programov in štirih poklicnih poti. Podjetništvo bo v središču učnih in raziskovalnih predmetov, saj bodo v upravnem odboru kampusa kot tudi del učnega procesa predstavniki menedžerjev, obrtnikov in gospodarstvenikov.

S svojim delovanjem želi ta kampus nagovoriti potrebo po povečanju usposobljenosti v gozdno-lesnem sektorju, diverzificirati in spodbujati industrijsko in lokalno gospodarstvo ter vzpostaviti pomembno sodelovanje z državami alpskega loka in tako spodbuditi tudi razvoj alpsko-sredozemskega gozdarsko-lesnega sektorja.

Nedavno je dr. Andreja Kutnar sodelovala tudi na poletni šoli Haute Ecole du Bois et de la Forêt, kjer je sodelovala na okrogli mizi “Gozd kot vir” ter predstavila novo vozlišče NEBAP, ki je bilo ustanovljeno skupaj z Univerzo na Primorskem.

Projekt Zelena, digitalna in vključujoča Univerza na Primorskem (GDI UP) sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod.