Co-funded by:
Mentored by:

Mednarodna delavnica – življenjska doba lesnih izdelkov s premazom: učinkovitost, propadanje in modeliranje

Začetno vozlišče Akademije Novega evropskega Bauhausa za trajnostno grajeno okolje z obnovljivimi materiali (NEBAP Hub) in Univerza na Primorskem gostita mednarodno delavnico za razvoj mikrodokazila v skladu z Novim evropskim Bauhausom.

Delavnica bo potekala v angleškem jeziku, 8. in 9. avgusta 2023, v stavbi raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE.

Delavnica je namenjena izmenjavi strokovnega znanja in izkušenj z modeliranjem estetske življenjske dobe premazanih lesenih površin. Ideja je vključiti različne vidike učinkovitosti premazov v okvir celotne življenjske dobe stavbe, vključno z okoljskimi, estetskimi in ekonomskimi vidiki. Rezultati delavnice bodo neposredno prispevali k uresničevanju ciljev projekta WoodLCC. Delavnica bo spodbudila tudi inovativne rešitve in zagotovila strateške usmeritve za nadaljnje raziskave na področju premazov za les. Delavnica je rezultat sodelovanja med projektom WoodLCC, ARCHI-SKIN in NEBAP Hub.

Za udeležbo na dogodku osebno ali preko spleta je potrebna prehodna prijava.

Preberite več informacij in celoten program.

Projekt Zelena, digitalna in vključujoča Univerza na Primorskem (GDI UP) sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod.