Co-funded by:
Mentored by:

Kako lahko lesni izdelki prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb?

Ali ste vedeli, da lahko lesni izdelki pomagajo Sloveniji pri blaženju podnebnih sprememb? Tako je! Z uporabo več lesa v gradbeništvu in drugih sektorjih lahko zmanjšamo emisije toplogrednih plinov in dolgoročno shranjujemo ogljik. To je pokazala nedavna študija raziskovalcev v InnoRenew CoE.

V študiji so raziskovalci uporabili nov optimizacijski model, s pomočjo katerega so ocenili  koliko lahko lesni izdelki prispevajo k cilju Slovenije v okviru Pariškega sporazuma. Slovenija se je zavzela namreč, da bo omejila globalno segrevanje na 1,5 °C. Pariški sporazum je dogovor, ki ga je podpisalo skoraj 200 držav, in se s tem zavezale, da bodo do leta 2030 zmanjšale svoje emisije in do leta 2050 dosegle ničelno stopnjo. Študija je pokazala, da lahko Slovenija do leta 2030 doseže 55 % manj emisij, če poveča sečnjo na vsaj 3 milijone kubičnih metrov in uporabi več lesa za trajne izdelke, kot so stavbe in pohištvo.

Zakaj je to pomembno?

Lesni izdelki lahko nadomestijo druge materiale z večjimi emisijami, kot sta beton in jeklo. Temu pravimo učinek nadomeščanja, ki lahko močno pripomore k zmanjšanju ogljičnega odtisa naše družbe. Izdelki iz lesa tudi shranjujejo ogljik, ki bi se sicer sprostil v ozračje, če bi drevesa pustili propadati ali jih sežgali (npr. sežgali v energetske namene). To je znano kot učinek shranjevanja ogljika, ki je večji z večjo trajnostjo (v času) izdelkov in lahko dodatno pomaga pri zadrževanju toplogrednih plinov v ozračju.

To seveda ne pomeni, da bi morala Slovenija posekati vsa drevesa, temveč še naprej trajnostno gospodariti z gozdovi in poskrbeti za učinkovito in odgovorno rabo lesa. Upoštevati je potrebno tudi ogljične vplive pridobivanja, predelave in prevoza lesnih proizvodov. Da bi to lažje dosegli, je potrebno v uradnih metodah za obračunavanje ogljika, ki trenutno niso zelo jasne ali dosledne, priznati vrednost lesnih proizvodov.

Torej, ko boste naslednjič videli leseno stavbo ali lesen stol, se spomnite, da to niso le lepi in trpežni izdelki, ampak tudi dobri za podnebje. Leseni izdelki so del rešitve za enega največjih izzivov današnjega časa.

Znanstveni članek si lahko preberete tukaj:

Schau EM, Gavrić I, Šušteršič I, Prelovšek Niemelä E, Dávid B, Pečnik JG, DeVallance DB, Tavzes Č. Modelling the Slovenian Wood Industry’s Response to the Greenhouse Gas Paris Agreement and the EU “Fit for 55” Green Transition Plan. Sustainability. 2023; 15(10):8376. https://doi.org/10.3390/su15108376

Dr. Erwin M. Schau, InnoRenew CoE