Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew del članka objavljenega na portalu CORDIS

Služba Skupnosti za informacije o raziskavah in razvoju (CORDIS) je pred kratkim objavila članek »Fostering skills development in the EU for more sustainable, resilient and fair societies«.

InnoRenew CoE je v članku predstavljen v okviru evropskega leta spretnosti. Članek »Renewable materials and healthy environments research and innovation centre of excellence (InnoRenew CoE),« je objavljen na spletni strani CORDIS v sedmih jezikih. Vljudno vabljeni k branju!

CORDIS zagotavlja informacije o vseh raziskovalnih in razvojnih dejavnostih, ki jih podpira EU, vključno s programi (Obzorje Evropa, H2020 in starejši), projekti, rezultati in publikacijami.