Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE je gostil raziskovalce iz Univerze v Helsinkih in Univerze v Tasmaniji

InnoRenew CoE je gostil Ritvo Toivonen, dekanjo Fakultete za kmetijstvo in gozdarstvo, Jaakka Jussilo, profesorja, in Tuulo Jyske, docentko za les in znanost o materialih na Univerzi v Helsinkih, ter Gregoryja Nolana, direktorja Centra za trajnostno arhitekturo Univerze v Tasmaniji.

Med obiskom so se srečali z dr. Andrejo Kutnar, ter diskutirali o možnostih za okrepitev sodelovanja. Razpravljali so tudi o spremljanju lesenih stavb in razvijali nove projektne zamisli.