Co-funded by:
Mentored by:

Vprašalnik Začetnega vozlišča Akademije Novega evropskega Bauhausa za trajnostno grajeno okolje z obnovljivimi materiali (NEBAP Hub)

Začetno vozlišče Akademije Novega evropskega Bauhausa za trajnostno grajeno okolje z obnovljivimi materiali (NEBAP Hub) Univerze na Primorskem, je v sodelovanju z InnoRenew CoE, Češko tehnično univerzo v Pragi, Tehnološko univerzo v Talinu, organizacijama InnovaWood in Bauhaus Earth, Univerzo v Sopronu, Univerzo v Firencah, inštitutom Latvian State Institute of Wood Chemistry, Slovaško tehnološko univerzo v Bratislavi, Politehnično univerzo v Valenciji, Danskim tehnološkim inštitutom, Xyhlo Biofinishom in inštitutom RISE, pripravilo anketni vprašalnik o vrzelih v znanju in potrebah gradbenega ekosistema po vsej Evropi.

Vprašalnik je na voljo v 17 jezikih Evropske unije. NEBAP Hub teži k razogljičenju domov in zgradb po Evropi in širše. S tem namenom NEBAP Hub razvija usposabljanja in izpopolnjevanja za strokovnjake s področja ACE (arhitektura, gradbeništvo, inženiring), državljane in kulturne akterje, oblikovalce politik, študente in izobraževalce, investitorje, zavarovalnice in organe za standardizacijo.

Vabimo vas k izpolnjevanju vprašalnika.

Hkrati vas vljudno vabimo, da ga tudi delite s svojimi sodelavci in kolegi po Evropi.