Co-funded by:
Mentored by:

PRVI SEJI UPRAVNEGA ODBORA IN STROKOVNEGA SVETA ZAČETNEGA VOZLIŠČA AKADEMIJE NOVEGA EVROPSKEGA BAUHAUSA ZA TRAJNOSTNO GRAJENO OKOLJE Z OBNOVLJIVIMI MATERIALI (NEBAP HUB)

Univerza na Primorskem je v sodelovanju z InnoRenew CoE, ustanovila univerzitetni center Začetno vozlišče Akademije Novega evropskega Bauhausa za trajnostno grajeno okolje z obnovljivimi materiali (NEBAP Hub), ki se bo osredotočal na regenerativne in vključujoče prostore, ki z razogljičevanjem zmanjšujejo vplive na okolje ter vodijo k pozitivnim družbenim in gospodarskim učinkom, vključno z zdravjem in dobrim počutjem. Prejšnji teden, 15. in 16. junija, sta potekali prvi seji upravnega odbora in strokovnega sveta.

V četrtek, 15. 6. 2023, so se na inštitutu InnoRenew CoE sestali novoizvoljeni člani upravnega odbora NEBAP Huba, in sicer dr. Anna Sandak, izredna profesorica s področja lesarstva in vodja raziskovalne skupine Materiali na InnoRenew CoE, dr. Neža Čebron Lipovec, docentka in raziskovalka s področja kulturne dediščine, dr. Štefan Bojnec, profesor s področja ekonomije in predstojnik katedre za ekonomijo na UP FM, dr. Rok Prislan, docent s področja fizike in vodja raziskovalne skupine Stavbe na InnoRenew CoE, ter novoimenovana vodja vozlišča, dr. Andreja Kutnar, profesorica s področja lesarstva in direktorica InnoRenew CoE.

Naslednji dan, 16. 6. 2023, pa se je po spletu prvič sestal tudi strokovni svet NEBAP Huba, katerega novoizvoljeni člani so dr. Philipp Misselwitz, arhitekt in direktor nemškega inštituta Bauhaus Earth, dr. Uwe Kies, sekretar mednarodnega združenja InnovaWood, dr. Matti Kuittinen, profesor za trajnostno gradnjo na finski Univerzi Aalto in svetovalec finskega minstrstva za okolje, Frida Knutsson, vodja projektov na švedskem inštitutu RISE, Stefan Leitner, inženir lesenih konstrukcij, ki deluje v okviru združenja Holzbau Austria, dr. Jan Wurm, vodja področja raziskav in mreženj v Evropi pri mednarodnem gradbenem podjetju Arup, dr. Anetta Kepczynska-Walczak, profesorica in vodja oddelka za digitalne tehnologije v arhitekturi in urbanističnem načrtovanju na Lodški tehnološki univerzi, dr. Jakub Sandak, izredni profesor s področja lesarstva na Univerzi na Primorskem in vodja raziskovalne skupine za napredne proizvodnje tehnologije na inštitutu InnoRenew CoE, ter vodja vozlišča, dr. Andreja Kutnar.

Skupini sta se dogovorili in potrdili načrte o delovanju vozlišča, njegovih nalogah in cilju, letnem planu, vsebinah, ciljnih skupinah, prihajajočih usposabljanjih ter začrtali prve korake delovanja vozlišča, ki bodo implementirani že to poletje. V nadaljevanju so se osredotočili predvsem na nove ideje, vsebinske predloge, ki so jih člani tako upravnega odbora kot strokovnega sveta prediskutirali tekom plodnih srečanj. V kratkem bo v 17 jezikih Evropske unije izšel anketni vprašalnik, ki predstavlja podlago za raziskavo o vrzelih v znanju in potrebah gradbenega ekosistema po vsej Evropi, pripravljen v sodelovanju z inštitutom InnoRenew CoE (Slovenija), Češko tehnično univerzo v Pragi (Češka), Tehnološko univerzo v Talinu (Estonija), organizacijama InnovaWood (Belgija) in Bauhaus Earth (Nemčija), Univerzo v Sopronu (Madžarska), Univerzo v Firencah (Italija), inštitutom Latvian State Institute of Wood Chemistry (Latvija), Slovaško tehnološko univerzo v Bratislavi (Slovaška), Politehnično univerzo v Valenciji (Španija), Danskim tehnološkim inštitutom (Danska), Xyhlo biofinishom (Nizozemska) in inštitutom RISE (Švedska).

Člani so se poslovili z novimi kreativnimi idejami, načrti in nalogami, ki jih bodo polni zagona, navdiha in težnje po bolj trajnostni prihodnosti začeli vestno udejanjati in s tem prispevati k zelenemu prehodu grajenega okolja po vsem svetu.