Co-funded by:
Mentored by:

Projekt Pharaon bo začel razvijati “Smernice za akcijsko raziskovanje pilotnih projektov velikega obsega”

InnoRenew CoE je med partnerji evropskega projekta Pilotni primeri za zdravo in aktivno staranje (Pharaon).

V mesecu juliju bodo projektni partnerji začeli razvijati specifikacijo “Smernice za akcijsko raziskovanje pilotnih projektov velikega obsega”.

Za več informacij o smernicah si oglejte uradno obvestilo.

Splošni cilj projekta Pharaon je sicer ustvariti pametno in aktivno življenje za starajoče se prebivalstvo Evrope. Gradijo na integriranih in visoko prilagodljivih ter interoperabilnih odprtih platformah, naprednih storitvah, napravah in orodjih, vključno z internetom stvari (IoT), umetno inteligenco, robotiko, računalništvom v oblaku (cloud computing), pametnimi prenosljivimi elektronskimi napravami, masovnimi podatki in pametno analitiko.