Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE gostil sestanek projekta INTRuST

Dr. Erwin M. Schau, dr. Jaka Pečnik in Nežka Sajinčič, raziskovalci v InnoRenew CoE, so gostili 4. sestanek projekta INTRuST, ki je potekal od 7. do 8. junija 2023, v stavbi InnoRenew CoE.

Na sestanku so partnerji razpravljali o stanju projektnih rezultatov glede zasnove in razvoja orodja za coaching ter integracije vsebin. Predstavili so tudi načrt in predlogo priročnika za coaching orodje.

Cilj projekta INTRuST je sicer povečati znanje, spretnosti in ozaveščenost o certifikacijskih shemah v gozdarskem in lesnopredelovalnem sektorju. V ta namen partnerji razvijajo in preizkušajo digitalno orodje za usmerjanje, izvajanje večjezičnih usposabljanj prek platforme za e-učenje, ki zagotavlja interaktivno učno gradivo in spodbuja uporabo odprtih, spletnih in multidisciplinarnih izobraževalnih pristopov.

Projektni partnerji iz Nemčije, Španije, Francije in Bolgarije so se v sklopu sestanka lahko tudi udeležili vodenega ogleda stavbe in raziskovalnih laboratorijev InnoRenew CoE.