Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE gostil raziskovalce iz Valencia Polytechnic University

InnoRenew CoE je gostil raziskovalca Ignacia Guillena Guillamona in Ano Isabel Jimenez Belenguer iz Valencia Polytechnic University.

Profesor Ignacio Guillen Guillamon je na tedenskem sestanku zaposlenih v InnoRenew CoE predstavil svoje raziskovalno področje. Osredotočil se je na nove tehnologije za nevtralno urbanistično načrtovanje iz vidika toplogrednih plinov.

V času obiska so se sestali in razpravljali z več raziskovalci ter si ogledali stavbo in raziskovalne laboratorije InnoRenew CoE.