Co-funded by:
Mentored by:

Dr. Rok Prislan predstavil NEBAP HUB na 66. mednarodnem kongresu Združenja za znanost o lesu in tehnologijo SWST

Združenje za znanost o lesu in tehnologijo SWST (The Society of Wood Science & Technology) je med 25. in 30. junijem 2023 organiziralo 66. mednarodni kongres “Wood Sciences in the Carbon Economy – Return to the Birthplace of U.S. Forestry”. Kongres je potekal v Ashevillu, Severna Karolina, ZDA.

Dr. Rok Prislan, član upravnega odbora NEBAP HUB, docent s področja fizike na Univerzi na Primorskem in vodja raziskovalne skupine Stavbe na InnoRenew CoE, je aktivno sodeloval na konferenci.

V okviru konferenčnega sklopa za izobraževanje je predstavil temo sooblikovanja strokovnega dodiplomskega študijskega programa v okviru projekta Zelena, digitalna in vključujoča Univerza na Primorskem (GDI UP) ter izzive in priložnosti sodelovanja z deležniki iz gospodarstva.

Poleg tega je predstavil tudi začetno vozlišče Akademije Novega evropskega Bauhausa za trajnostno grajeno okolje z obnovljivimi materiali (NEBAP Hub). Akademija NEB je vodilna pobuda evropskega leta spretnosti, prvo pionirsko vozlišče pa je bilo ustanovljeno na Univerzi na Primorskem, v sodelovanju z InnoRenew CoE. Ambicija NEBAP Hub je pospešiti prenos znanja in veščin, ki so pomembne za blaženje podnebnih sprememb. To bodo naredili tako, da se bo v vozlišču zbiralo, izboljševalo in učinkovito prenašalo kritično strokovno znanje o razogljičenju stavbnega fonda z uporabo obnovljivih materialov na družbo, vključno z oblikovalci politik, industrijo in drugimi deležniki.

Med prvimi aktivnostmi NEBAP Huba je bila priprava ankete o vrzelih v znanju in potrebah gradbenega ekosistema po vsej Evropi v 17 jezikih. Anketa je objavljena na spletu in vas vabimo, da jo izpolnite!

Projekt Zelena, digitalna in vključujoča Univerza na Primorskem (GDI UP) sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod.