Co-funded by:
Mentored by:

Dr. Anna Sandak o uspešnem pridobivanju ERC projekta

Dr. Anna Sandak, vodja raziskovalne skupine v InnoRenew CoE, se je udeležila panelne diskusije »Kaj pomeni pridobitev projekta ERC za razvoj kariere ter kako prispeva k napredku raziskav in znanja?«, ki je potekala na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Panel so organizirali na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije ob obisku predsednice Evropskega raziskovalnega sveta prof. dr. Marie Leptin, ki je bila tudi osrednja govorka na dogodku. Poleg dr. Anne Sandak so z udeleženci delili svoje izkušnje še ostali prejemniki projektov ERC.