Co-funded by:
Mentored by:

Znanstveni članek v sodelovanju z Univerzo v Szegedu in Univerzo v Óbudi

Dr. Miklós Krész, vodja raziskovalne skupine v InnoRenew CoE, je skupaj s Petrom Jumo Ochiengom iz Univerze Óbuda in Univerze v Szegedu, Józsefom Dombijem iz Univerze v Szegedu in Tiborjem Kalmárjem iz Univerze v Szegedu, v reviji Applied sciences, objavil znanstveni članek »A Special Structural Based Weighted Network Approach for the Analysis of Protein Complexes«.

Odkrivanje in analiza proteinskih kompleksov sta bistvenega pomena za razumevanje funkcionalnega mehanizma in celične celovitosti. V članku so avtorji predstavili posebno strukturno zasnovo obteženega omrežja, ki temelji na strukturi obteženega roba, jedra in lokalne modularnosti (Weighted Edge, Core-Attachment and Local Modularity – WECALM).