Co-funded by:
Mentored by:

Znanstveni članek o modeliranju odziva slovenske lesne industrije na podnebne spremembe

Dr. Erwin M. Schau, dr. Balázs Dávid, dr. Jaka Gašper Pečnik, dr. Črtomir Tavzes in Eva Prelovšek Niemelä, raziskovalci v InnoRenew CoE, so skupaj z dr. Igorjem Gavrićem iz družbe Element5 Limited Partnership, dr. Iztokom Šušteršičem iz Modular Timber d.o.o., in dr. Davidom B. DeVallanceom iz Univerze Commonwealth v Pensilvaniji, v posebni izdaji revije Sustainability (Life Cycle Thinking and Sustainability Assessment of Buildings), objavili znanstevni članek »Modelling the Slovenian Wood Industry’s Response to the Greenhouse Gas Paris Agreement and the EU “Fit for 55” Green Transition Plan«.

V članku avtorji predstavljajo nov model za boljše razumevanje potencialnega prispevka izdelkov iz lesa (in celotnega gozdnoindustrijskega ekosistema) k doseganju ciljev glede zmanjšanja emisij. Članek ponuja izčrpno analizo različnih optimizacijskih rezultatov, pridobljenih s preiskavo podnebnih ukrepov z uporabo lesnih izdelkov v Sloveniji.