Co-funded by:
Mentored by:

Sodelavci iz UCEEB iščejo novega podoktorskega kandidata

V Univerzitetnem centru za energetsko učinkovite stavb (UCEEB) na Češki tehnični univerzi v Pragi iščejo podoktorskega sodelavca za delo v raziskovalni skupini Gradbena fizika.

Podoktorski sodelavec se bo ukvarjal predvsem s higrotermično in energetsko učinkovitostjo stavb in gradbenih elementov. Eden od ciljev je sistematično iskanje novih rešitev sestavnih delov ovoja stavbe, ki zmanjšujejo skupno potrebo po energiji v stavbah, ne da bi pri tem ogrozili zahteve glede notranjega udobja (temperatura, dnevna svetloba, akustika), ob upoštevanju vprašanj trajnosti. Podoktorski sodelavec bo izvajal eksperimentalno opazovanje gradbenih komponent, na primer oken z novo generacijo premičnih senčilnih naprav.

Rok za prijavo je 3. julij 2023 do 16:00 (Evropa/Praga). Za več informacij preberite tukaj.