Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE sodeloval pri pripravi dokumentarnih filmov o lesu

InnoRenew CoE je v sodelovanju z Univerzo na Primorskem in Javno agencijo Spirit Slovenija pripravil dva izobraževalno-dokumentarna filma Trkam na les in Živim za les.

Cilj obeh je ozaveščati slovensko javnost o bogastvu Slovenije z lesom, o uporabi lesa za izdelke z visoko dodano vrednostjo in o njegovih izjemnih družbenih in okoljskih koristih. Poleg tega je les pomemben tudi za razvoj slovenskega gospodarstva in ustvarjanja zelenih delovnih mest.

Prvi film z naslovom Trkam na les je navdihujoč film, ki osvetljuje uporabnost in trajnost lesa ter njegov vpliv na okolje. Les je izjemno uporaben in raznovrsten material, ki nam omogoča ustvarjanje najrazličnejših izdelkov. Slovenija se lahko pohvali z obilico gozdov, ki poleg vira lesa prispevajo k ohranjanju biološke raznovrstnosti in blaženju podnebnih sprememb. Lesene zgradbe, površine in pohištvo prispevajo k trajnostni gradnji ter estetskemu okolju. Leseni izdelki se uporabljajo pri jedi, igrah, rekreaciji in modnih dodatkih. Les tako predstavlja velik ekonomski potencial zaposlovanja ljudi. Film nas vodi skozi osnovne lastnosti lesa ter spodbuja odgovorno ravnanje z naravnimi viri. Les je ključen za ustvarjanje trajnih in trajnostnih izdelkov ter varovanje okolja. Les nas tako navdihuje, da prispevamo k ohranjanju in uporabi lesa saj z njim gradimo bolj trajnostno in zeleno prihodnost.

Predelava lesa je za Slovenijo zelo pomembna dejavnost, saj od nje živi dobršen del prebivalstva, uporaba lesnih izdelkov pa je ena najenostavnejših poti v trajnostno družbo. Pri tem imamo dolgo tradicijo, že utečeno klasično obrt in industrijo, znanstveniki pa si prizadevamo, da bi panogo z našimi spoznanji usposobili za uspeh v 21. stoletju. V drugem filmu Živim za les je predstavljena slikovita paleta poklicev, ki so povezani z lesom, vse od  tradicionalnih poklicev kot so gozdar, žagar, mizar, parketar in restavrator. Les je priložnost za inovativno podjetništvo in uspeh na področju predelave lesa, kar dokazujejo zgodbe mladih posameznikov z ustrezno izobrazbo, znanjem, motivacijo in interdisciplinarnim pristopom. Interdisciplinarnost je ključna pri delu z lesom, saj omogoča prenos znanja med različnimi disciplinami in reševanje izzivov, s čimer se ukvarjajo vrhunski znanstveniki, ki z novimi spoznanji premikajo meje uporabnosti lesa.

Oba izobraževalno-dokumentarna filma bosta v naslednjem tednu predvajana na Radioteleviziji Slovenija, in sicer po naslednjem urniku:

  • Sreda, 17. maj 2023, ob 17:15, na programu TVS1, Trkam na les
  • Sreda, 17. maj 2023, ob 23:55, na programu TVS1, Trkam na les
  • Četrtek, 18. maj 2023, ob 12:45, na programu TVS2, Trkam na les
  • Torek, 23. maj 2023, ob 19:20, na programu TVS2, Trkam na les
  • Sreda, 24. maj 2023, ob 17:15, na programu TVS1, Živim za les
  • Sreda, 24. maj 2023, ob 23:20, na programu TVS1, Živim za les
  • Četrtek, 25. maj 2023, ob 9:45, na programu TVS2, Živim za les
  • Torek, 30. maj 2023, ob 19:15, na programu TVS2, Živim za les

Filma so snemali in producirali v Warehouse Collective, režiral pa je Damjan Muhič iz Univerze na Primorskem.

Vabljeni k ogledu!