Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE je gostil predstavnike iz Univerze Masaryk

Dr. Andreja Kutnar, direktorica v InnoRenew CoE, je v stavbi inštituta sprejela predstavnike iz Fakultete za znanost RECETOX Univerze Masaryk, iz Brna na Češkem.

Dr. Kutnar in Alijana Batič sta na sestanku predstavili inštitut in nekatere njegove ključne raziskovalne aktivnosti, pri čemer sta se osredotočili tudi na vrhunsko raziskovalno opremo. Poleg tega so se pogovarjali o morebitnem nadaljnjem sodelovanju med organizacijama.