Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE gostil dijake Srednje šole Izola in dijake Erasmus programa

Raziskovalci v InnoRenew CoE – dr. Črtomir Tavzes, dr. Jaka Pečnik in Vesna Starman – so v stavbi inštituta sprejeli skupino dijakov Srednje šole Izola in njihove Erasmus študente.

Dijaki so si ogledali stavbo inštituta in raziskovalne laboratorije ter tako spoznali ključne značilnosti in aktivnosti InnoRenew CoE. V laboratorijih so spoznali tudi s kakšno raziskovalno opremo raziskovalci izvajajo raznolike raziskave s področja obnovljivih materialov.