Co-funded by:
Mentored by:

Razpis za vključitev v Akademijo Novega evropskega Bauhausa

V okviru pobude Novega evropskega Bauhausa (NEB) se začenja Akademija Novega evropskega Bauhausa (NEBAkademija) o spretnostih za trajnostno gradnjo. Gre za eno od vodilnih pobud evropskega leta spretnosti.

V okviru akademije, ekipa NEB poziva k oddaji prijav za vključitev v NEBAkademijo.

NEBAkademija bo zagotovila skladen in dostopen niz spletnih usposabljanja in usposabljanj v živo na evropski ravni ter spodbujala medregionalno izmenjavo znanj, spretnosti ter najboljših praks. Usposabljanja bodo razvijali skupaj z zainteresiranimi deležniki iz gradbenega ekosistema, izvajale pa jih bodo različne strukture oziroma vozlišča NEBAkademije (npr. univerze, raziskovalni centri, poklicne zbornice …).

Univerza na Primorskem bo služila kot prvo vozlišče NEBAkademije, ki bo usklajevala razvoj in izvajanje usposabljanj ter podpirala mreženje med ostalimi vozlišči.

Vsi, ki ste ponudniki izobraževanja ali usposabljanja, in ki delujete na področju trajnostne gradnje, ste vabljeni, da prispevate k NEBAkademiji, na primer pri izmenjavi spletnega učnega gradiva, gostovanju tečajev ali organizaciji dejavnosti, kot so poletne šole ali delavnice za usposabljanje.

Prosimo, da izpolnite anketo in tako prispevate k NEBAkademiji. Razpis bo odprt do 25. aprila 2023.

Vse prispele prijave bodo pregledali strokovnjaki s področja trajnostne gradnje, ki jih koordinira Univerza na Primorskem in skupina NEB pri Skupnem raziskovalnem središču Evropske komisije (European Commission’s Joint Research Centre).

Skupina NEB organizira tudi spletno informativno srečanje o razpisu, ki bo 18. aprila 2023 od 16.00 do 17.00 (po srednjeevropskem času). Povezava bo 11. aprila objavljena na spletnem mestu NEB.

Če imate kakršno koli vprašanje, se obrnite na EC-New-European-Bauhaus@ec.europa.eu.