Co-funded by:
Mentored by:

Raziskovalci InnoRenew CoE na sestanku partnerjev projekta IRIS 

Dr. Rok Prislan, dr. Dean Lipovac, Martina Vrhovnik, Lea Primožič in Urban Kavka, raziskovalci v InnoRenew CoE, so se v okviru projekta IRIS (Engineered wood composites with enhanced impact sound insulation performance to improve human well being) sestali z dr. Franzem Dolezalom iz Avstrijskega inštituta za gradbeništvo in ekologijo (IBO).

Pogovarjali so se o delu in razvoju projekta, zlasti v zvezi s testiranjem in meritvami prožne plasti v tleh. Poleg tega so obiskali TGM, kjer izvajajo tudi akustične meritve, in razpravljali o skupnih temah.