Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE je postal član skupnosti Pact for Skills

InnoRenew CoE je postal član pobude Evropske komisije za razvoj evropske delovne sile Pact for Skills.

Cilj pobude je združiti zainteresirane deležnike in skupna prizadevanja za kakovostne naložbe v izboljšanje in prekvalifikacijo evropske delovne sile.

V okviru pakta lahko javne in zasebne organizacije združijo moči in sprejmejo konkretne ukrepe v podporo oživitvi gospodarstva ter zelenemu in digitalnemu prehodu.