Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE gostil člane projekta LesTur

Dr. Andreja Kutnar, direktorica v InnoRenew CoE, je v stavbi inštituta sprejela študente iz Fakultete za turistične študije – Turistica in Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije ter profesorje, ki so vključeni v projekt Les v turizmu: Potenciali lesa kot trajnostnega materiala za trajnostni turizem (LesTur).

Predstavila jim je inštitut ter jih peljala skozi prostore in raziskovalne laboratorije. Nato je sledil sestanek, kjer so diskutirali o delu na projektu ter o nadaljnjih načrtovanih aktivnostih.

V projektu LesTur namreč študentje obeh fakultet izvajajo analizo uporabe lesa v turizmu in preučujejo potenciale uporabe lesa kot trajnostnega materiala za bolj trajnostni turizem v Portorožu.