Co-funded by:
Mentored by:

Dr. Ana Slavec na prvi seji Slovenske skupnosti odprte znanosti

Dr. Ana Slavec, raziskovalka in svetovalka za statistiko v InnoRenew CoE, se je udeležila prve seje Slovenske skupnosti odprte znanosti, ki je potekala na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije.

Foto: Marko Drobnjak

InnoRenew CoE je član te skupnosti, ki povezuje slovenske institucije pri uresničevanju ciljev, povezanih s promocijo in razvojem odprte znanosti v Sloveniji v skladu z evropskimi in mednarodnimi pobudami, zlasti Evropskim oblakom odprte znanosti (EOSC). Prizadeva si za sooblikovanje strateških dokumentov, ki so skladni z evropsko perspektivo razvoja odprte znanosti, ena njenih glavnih nalog pa je vzpostavitev zaupanja vrednega okolja za dostop slovenskih raziskovalcev do rezultatov raziskav in interoperabilnih storitev.

Na sestanku je Miro Pušnik, direktor Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani predstavil vsebino projekta SPOZNAJ o uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji. Maja Bogataj Jančič iz Inštituta za intelektualno lastnino je spregovorila o zakonodajnem in regulativnem okvirju EU o avtorskih pravicah in podatkih iz programa politike novega raziskovalnega prostora ERA. V sklepnem delu pa je Peter Sterle z Direktorata za znanost Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije izpostavil ključne točke Akcijskega načrta za odprto znanost ter Resolucije o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030.