Co-funded by:
Mentored by:

Bogdan Božac postal predsednik upravnega odbora Združenja lesne in pohištvene industrije pri Gospodarski zbornici Slovenije

Bogdan Božac, pomočnik direktorice InnoRenew CoE, je bil izvoljen za predsednika upravnega odbora Združenja lesne in pohištvene industrije (ZLPI) v okviru Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), za mandatno obdobje od 2023 do 2027.

Kot predsednik upravnega odbora ZLPI je tudi član upravnega odbora GZS, ki zastopa interese slovenske lesnopredelovalne in pohištvene industrije. Prav tako pa je v tem obdobju tudi član skupščine GZS.

Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE je tako tudi formalno močno zastopan v okviru institucionaliziranega delovanja slovenske lesne in pohištvene industrije.