Co-funded by:
Mentored by:

Znanstveni članek o vplivu biooglja na odpornost proti glivam

Mariem Zouari, Marica Mikuljan in dr. Matthew Schwarzkopf, raziskovalci v InnoRenew CoE, so v reviji Frontires objavili nov znanstveni članek “Impact of biochar on the fungal decay resistance of hemp-polylactic acid composites against wood basidiomycetes”.

Kompoziti, ojačani z naravnimi vlakni, predstavljajo trajnostno alternativo materialom na osnovi sintetičnih polimerov, vendar so dovzetni tudi za glivično razgradnjo, ki skrajša njihovo življenjsko dobo. Prav zato so raziskovalci v tem članku preučevali učinek biooglja na izboljšanje odpornosti kompozitov iz polimlečne kisline (PLA) in konoplje-PLA na glivično propadanje.