Co-funded by:
Mentored by:

Univerza na Primorskem promovirala nove doktorje znanosti

Na slovesnosti v Armeriji Univerze na Primorskem je v danes, 13. marca 2023, prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo, prof. dr. Štefko Miklavič, v doktorje znanosti promoviral doktorande, ki so doktorske disertacije zagovarjali med oktobrom 2022 in februarjem 2023.

Med njimi sta tudi dva raziskovalca iz InnoRenew CoE – dr. Dean Lipovac in dr. Jaka Pečnik.

Dr. Dean Lipovac je na UP Famnit zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Preference ljudi do lesnih materialov in vloga le-teh v restorativnih okoljih« pod mentorstvom doc. dr. Michaela Davida Burnarda.

Dr. Jaka Pečnik pa je na UP Famnit zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Napredne uporabe lepil za konstrukcijske elemente iz lesa« pod mentorstvom izr. prof. dr. Matthewa Schwarzkopfa in somentorstvom viš. znan. sodelavca dr. Vaclava Sebere.

Čestitke!