Co-funded by:
Mentored by:

Univerza na Primorskem je objavila javni razpis za mlade raziskovalce v letu 2023

Univerza na Primorskem v letu 2023 razpisuje pet prostih mest za mlade raziskovalce, ki se bodo usposabljali za poklic raziskovalca in opravljali doktorski študij na UP, na podlagi pogodbe o zaposlitvi za poln delovni čas, za dobo do štirih let.

Kandidati morajo imeti zaključen študijski program druge stopnje v zadnjih štirih letih in povprečno oceno vseh izpitov in vaj, vključno z oceno magistrskega dela vsaj 8.

Kandidati se lahko prijavijo za usposabljanje pri različnih mentorjih, na raziskovalnih področjih in v okviru matičnih raziskovalnih programov UP. Pri vsakem mentorju bo izbran en mladi raziskovalec.

Celoten tekst razpisa: Razpis za mlade raziskovalce na UP v 2023

Prijavni obrazec: UP-MR-Prijava2023

Rok prijave: 15. 6. 2023 (do konca dneva)

Več preberite tu.