Co-funded by:
Mentored by:

Univerza na Primorskem in Evropska komisija sta na raziskovalnem inštitutu InnoRenew CoE organizirali Delavnico sooblikovanja Akademije Novega evropskega Bauhausa

Univerza na Primorskem v sodelovanju z Evropsko komisijo vzpostavlja prvo vozlišče Akademije Novega evropskega Bauhausa (NEBAkademija), da bi pospešila izvajanje Evropskega zelenega dogovora in Novega evropskega Bauhausa. Univerza na Primorskem in Evropska komisija sta organizirali delavnico, da bi pripravili načrt oblikovanja celostne izvedbe NEBAkademije in mu zagotovili močno mednarodno podporo.

Evropska komisija je leto 2023 razglasila za leto spretnosti (ang. skills), s posebnim poudarkom na razvoju spretnosti za prehod v zeleno in digitalno gospodarstvo in družbo. NEBAkademija, vodilna pobuda v okviru evropskega leta spretnosti, bo zato ponujala različna usposabljanja za poklice v gradbeništvu, z namenom vzpostavitve t.i. gradbeniškega ekosistema za zeleno in digitalno preobrazbo. Usposabljanja bodo organizirana preko različnih akademskih vozlišč, osrednje pa bo ustanovljeno na Univerzi na Primorskem.

»To je še en velik dosežek za našo univerzo in naša prizadevanja za pomoč pri prehodu v bolj trajnostno prihodnost,« je dejala dr. Klavdija Kutnar, rektorica Univerze na Primorskem.

Delavnica je potekala v stavbi raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE v Izoli. Stavba inštituta namreč prikazuje in združuje načela Novega evropskega Bauhausa in najboljših praks pri uporabi naravnih materialov za ustvarjanje trajnostnih in človekovemu zdravju in dobrem počutju prijaznih bivanjskih okolij.

»Usposabljanja za udeležence v celotnem gradbeništvu – od dobaviteljev materiala do arhitektov, gradbenikov in upravljalcev – bodo pripomogla k večji uporabi materialov na biotski osnovi in zagotovila, da bo imelo več ljudi dostop do lepih stavb za delo, bivanje in učenje, ki hkrati pozitivno vplivajo na zdravje in dobro počutje,« je povedala dr. Andreja Kutnar, direktorica InnoRenew CoE.

Vsebine bodo ustvarjali in zagotavljali Univerza na Primorskem s slovenskimi in mednarodnimi partnerji in satelitska vozlišča, ki bodo ustanovljena v različnih državah EU. Usposabljanja se bodo osredotočala na premagovanje ovir in izzivov v gradbeništvu pri prehodu v bolj trajnostno družbo. V EU namreč skoraj 40 odstotkov vseh emisij toplogrednih plinov in porabe materialov izhaja iz gradnje, obratovanja in rušenja stavb, zaradi česar je ta sektor ključen za izvajanje trajnostnih izboljšav.

Na delavnici je skupina mednarodnih strokovnjakov, med katerimi so bili tudi predstavniki Evropske komisije, sooblikovala strukturo in koncept delovanja celotne NEBAkademije ter opredelila smernice za temeljne cilje vozlišča na Univerzi na Primorskem. Udeležence sta nagovorila tudi v.d. direktorja Direktorata za visoko šolstvo na MVZI mag. Jernej Širok in svetovalka za medije predsednice Evropske komisije ga. Ruth Reichstein.

 

NEBAkademija je nastala zaradi potrebe po zagotavljanju zadostnega števila novim usmeritvam prilagojenih modulov usposabljanja delavcev in za spodbujanje večjega vključevanja ljudi (tako izvajalcev kot uporabnikov) v prakse trajnostne gradnje. Prve vsebine usposabljanj bodo osredotočene na krožnost, gradbene materiale na biotski osnovi ter oblikovanje stavb za zdravje in dobro počutje uporabnikov. Z razširjenim dostopom do znanja bodo lahko arhitekti, inženirji, gradbeni delavci in drugi v sektorju poskrbeli, da bodo trajnostne gradbene prakse postale stalnica in prevladujoč način gradnje in obnov stavb v Evropi. Dobro organizirane, odprte, promovirane in podprte vsebine bodo pomagale pospešiti zelen, digitalen in vključujoč prehod v gradbenem ekosistemu.

V evropskem letu spretnosti tako ustanovitev NEBAkademije še dodatno uresničuje zavezanost Evropske komisije k usposobljeni in trajnostni družbi. To vključuje uporabo materialov na biotski osnovi, digitalnih tehnologij in večjo krožnost, da bi pospešili razogljičenje domov in stavb v Evropi in širše.

Univerza na Primorskem s ponosom prevzema vodilno vlogo v pobudah Evropske komisije za pospešitev preobrazbe gradbeništva za bolj trajnostno prihodnost. S prioritiziranjem trajnostnih praks ter vlaganjem v razvoj spretnosti, veščin in znanja lahko skupaj ustvarimo svetlejšo prihodnost za nas in za prihodnje generacije.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod.