Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE izvedel izobraževanje za učitelje

Dr. Črtomir Tavzes, dr. Jaka Pečnik in Vesna Starman so pripravili izobraževane z naslovom Interdisciplinarni pristop pri delu z nadarjenimi učenci (povezovanje naravoslovja, tehnike in umetnosti) za učitelje.

V sklopu izobraževanja so jim predstavili delavnice in metode, ki jih izvajajo po šolah in ki so se izkazale kot zelo učinkovita metoda za prenašanje znanja.

Sledil je tudi ogled stavbe InnoRenew CoE in raziskovalnih laboratorijev.