Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE gostil srečanje obrtno-podjetniškega zborničnega sistema

V sredo, 15. marca 2023, se je v stavbi inštituta InnoRenew CoE zbralo več kot 100 članov Obrtno-podjetniške zbornice Slovenija, na zborničnem sestanku, kjer so razpravljali o aktualnih zadevah v obrti in podjetništvu.

Dr. Andreja Kutnar, direktorica inštituta je člane pozdravila in uvodoma nagovorila.

Dogodka se je udeležil tudi Marko Lotrič, predsednik Državnega sveta, Blaž Cvara, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenija ter Rajko Kodrič, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Izola.

 

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je sicer krovna organizacija, ki skupaj z 62 območnimi obrtno-podjetniškimi zbornicami, tvori obrtno-podjetniški zbornični sistem. V okviru zbornice delujejo strokovne sekcije, v katerih se povezujejo obrtniki in podjetniki iz istih strok, si izmenjujejo izkušnje, rešujejo skupne strokovne probleme in skrbijo za uresničevanje skupnih interesov.

Dogodek se je zaključil z vodenim ogledom stavbe inštituta in raziskovalnih laboratorijev.