Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE bo v septembru gostil 10. kongres Akustične zveze Alps Adria

V prostorih raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE bo med 20. in 21. septembrom 2023 potekal 10. kongres Akustične zveze Alps Adria (AAAA – Alps Adria Acoustics Association).

Na kongresu bodo nacionalni in mednarodni strokovnjaki predstavili številne znanstvene in uporabne članke o svojih raziskovalnih in strokovnih dejavnostih na vseh področjih akustike. Kongresne teme zajemajo zlasti gradbeno in prostorsko akustiko, govorno akustiko, hrup v naravnem in življenjskem okolju, hrup in vibracije strojne opreme, zakonodajo, tehnike merjenja, psihoakustiko in percepcijo zvoka, analizo signalov, nelinearno akustiko in hidroakustiko.

Rok za oddajo povzetkov prispevkov je 31. maj 2023, rok za oddajo prispevkov pa 31. avgust 2023.

Več informacij najdete na spletni strani konference.