Co-funded by:
Mentored by:

Dr. Črtomir Tavzes na delavnici o inovativnem iskanju rešitev za izzive na področju grajenega okolja

Dr. Črtomir Tavzes, raziskovalec v InnoRenew CoE, se je udeležil delavnice o inovativnem iskanju rešitev za izzive na področju grajenega okolja, ki so ga organizirali v okviru Celovitega strateškega projekta razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo, ki ga izvaja Vlada Republike Slovenije v sodelovanju z EIT Climate KIC.

Dr. Tavzes je moderiral razpravo med predstavniki Ministrstva za javno upravo in ostalimi strokovnjaki, ki so se osredotočali predvsem na vprašanja glede stanja rabe sekundarnih surovin (secondary raw materials) in naravnih materialov iz obnovljivih virov (nature based materials).