Co-funded by:
Mentored by:

Sestanek projekta IRIS

InnoRenew CoE je 13. in 14. februarja 2023 v Izoli gostil sestanek partnerjev projekta Razvoj lesnih kompozitov z višjo zaščito pred udarnim hrupom za izboljšanje kvalitete bivanja (IRIS).

Na sestanku so projektni partnerji razpravljali o napredku dela. Dr. Rok Prislan je predstavil načrt za teste poslušanja, Dr. Dean Lipovac zasnovo eksperimenta, Lea Primožič pa rezultate študije družbenih omrežij. V nadaljevanju je Urban Kavka podal pregled testiranja prožne plasti. Diskutirali pa so tudi o načrtovanih dejavnostih, publikacijah in naslednjih korakih za razvoj projekta.

V okviru sestanka so v InnoRenew CoE organizirali tudi ogled gluhe sobe in sistema Ambisonics.